Mijn visie op fotografie…

Mijn bezigheden als amateur – fotograaf hebben tot doel: op 2-dimensionale wijze door middel van een analoog en/of digitaal beeld uiting te geven aan mijn gevoel als reactie op een mens/mensen en/of object(en) dat mij daartoe uitnodigt of prikkelt. Dat kan een gevoel zijn voor schoonheid of afschuw, (wan)orde en ritmiek, intensiteit van de kleuren en van licht en donker, dreiging of juist toegankelijkheid, humor en relativering, en nabijheid/betrokkenheid of juist afstand en weerstand. Ik probeer dat tot uiting te brengen om me bewuster te worden, te beschouwen en te bewaren en om het een kader te bieden aan anderen – als individu, vriend of club – hen te boeien en te betrekken in wat ik ervaar. Het beeld kan een pure registratie zijn of een door bewerking bewust met analoge of digitale middelen afwijken van wat mijn camera registreert. Het kan op zichzelf staan of onderdeel zijn van een reeks beelden in hun onderlinge samenhang: als object rond een thema of reeks.

Ik ben te typeren als een amateur-fotograaf met een voorkeur voor “krachtige” beelden qua kleur, lichtintensiteit en ritmiek, met een voorkeur voor het abstract weergeven van wat ik “zie” in verweerd materiaal (“oud roest”) en gebouwen of constructies, maar ook van herkenbare beelden en materialen met de nadruk op lijnenspel, vlakverdeling en herhaling. Daarnaast boeit mij de natuur, m.n. de “plantaardige” in al haar verscheidenheid aan verschijnings- en levensvormen en omstandigheden (bijv. de seizoenen). Wat betreft de mens: die breng vooral naar voren in zijn/haar rol waarin zij/hij zich nadrukkelijk presenteert (bijvoorbeeld danst) en dan vooral observerend. Het ensceneren en manipuleren van situaties en interactie met een beeldverhaal ligt mij minder goed. Ik beschouw mijzelf als redelijk vaardig en op de hoogte van de gemiddelde amateur-fotografie als plezierige en ontspannende hobby. 

GIO